Годишен технически преглед в Авто Тест 2000 гр. Бургас

 

Извършваме годишни технически прегледи на всички видове МПС. За цени и допълнителна информация, моля изберете желаната категория:

 

Всичко за годишния технически преглед
 

Ежегодно, всеки автомобил, който бива регистриран на територията на Република България, подлежи на задължителен ГТП. Необходимо е всеки шофьор предварително да отстрани евентуални аварии и повреди по автомобила, които биха причинили щети или пътно транспортно произшествие.

Във всеки пункт са поставени камери, които следят за присъствието на автомобилите в пункта за годишни технически прегледи. Тази практика е въведена през 2012 г. от Изпълнителна агенция "Автомобилна Администрация", с цел прекратяване на случаите, в които шофьорите минават преглед само по документи без присъствието на автомобила. Документацията на всяко превозно средство се сканира от служители на пункта и информацията се изпраща директно в централата за проверка.
 

Валидност и период за преминаване на технически преглед

В употреба тук влиза наименованието ГТП, но не бива да се пропуска факта, че за някои автомобили технически преглед се извършва по-учестено, например два пъти годишно или повече, ако водача сметне за нужно, или ако бъде заставен от държавните органи.

Периодите за преминаване през технически преглед за различните видове моторни превозни средства са следните:

 • Леките автомобили е нужно да преминат ГТП само веднъж в рамките на календарната година;
 • Товарни автомобили, които са на възраст, надвишаваща 10 години, са длъжни да минават годишни технически прегледи всеки 6 месеца;
 • Таксиметровите автомобили са задължени да минават периодичен технически преглед на 6 месеца;
 • Най-новите автомобили, произведени през настоящата година, подлежат на ГТП 3 години след първоначалната си регистрация. Следващият преглед е след още 2 години, а след това периодът е като стандартния за всички леки автомобили.

 

ГТП има валидност до датата, която е посочена в талона за успешно преминат периодичен преглед.
Валидността на техническия преглед, може да проверите тук.

 

Документация, необходима за преминаване на Годишен Технически Преглед

 

Без пълен набор от документи, вие няма как да преминете технически преглед. Задължителните документи при визита в пункт за ГТП са следните:

 • Голям и малък талон на автомобила, като големият не е задължителен в случай, че имате ксерокопие на оригинала;
 • Полица на активна застраховка гражданска отговорност (изтекли полици не се приемат);
 • Лична карта на лицето, което предоставя автомобила в пункта за технически преглед;


Всички автомобили с газова уредба, трябва да имат актуален паспорт за газовата уредба с печат за изправност.


Какво включва цялостната проверка за изрядност на МПС при ГТП

 

 • Идентификация на превозното средство, включваща табели с регистрационен номер, VIN, документация и др.;
 • Проверка състоянието на спирачната уредба, като това включва ABS система, ръчна спирачка и цялостно функциониране;
 • Проверка движението и изправността на кормилното управление;
 • Проверка на всички елементи от автомобила, които са свързани с видимостта (огледала, състояние на стъкла, изправност на чистачките, течност за чистачки);
 • Изправност на електрическото оборудване, което засяга всички светлини и предупредителни сигнални лампи;
 • Проверка на окачването на автомобила и състояние на гумите;
 • Оглед за наличие на допълнително оборудване като: триъгълник, пожарогасител, аптечка и др.;
 • Проверки за всякакви други странични проблеми, които не фигурират в посочените по-горе огледи.
   

Нужно е всеки един автомобил преди преглед да бъде приведен в състояние, което позволява нормално извършване на техническата проверка.​


Глоби при шофиране с невалиден или изтекъл ГТП


При шофиране на технически неизправен автомобил, санкцията от контролните органи е фиш или акт на стойност 50лв. По-сериозен проблем, обаче, бихте имали ако автомобилът Ви с невалиден или изтекъл технически преглед попадне в ПТП. В този случай е вероятно да Ви бъде отказано изплащане на обезщетение по застраховка „Каско“, особено ако вината е Ваша. Причината е, че сте шофирали технически неизправен автомобил. Застрахователят може също така да откаже изплащане на обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност“ на лицата, понесли вреди или да предяви регресен иск към шофьора на автомобила с невалиден талон за технически преглед.

От Авто Тест 2000 напомняме, че освен големите главоболия, които може да донесе, шофирането на технически неизправен автомобил е опасно!

 

Наредба № Н-32 за периодичните технически прегледи на пътните превозни средства.

 

 

ЗАПАЗИ ЧАС ЗА ГТП