В Авто Тест 2000 извършваме технически прегледи на товарни ремаркета.

 

Цена за ГТП на товарно ремарке - 110лв. с ДДС

 

Ремаркетата с допустима максимална маса по-голяма от 0,75т, от чиято първоначална регистрация не са минали повече от 10 години, подлежат на ГТП веднъж годишно. 

Ремаркетата с допустима максимална маса по-голяма от 0,75т, от чиято първоначална регистрация са минали повече от 10 години, подлежат на ГТП два пъти годишно.

 

Нужни документи:

 

  • Малък и голям регистрационен талон на ППС, като големият може да е копие;
  • Документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед;
  • Полица на активна застраховка "Гражданска отговорност"
  • Старото удостоверение за технически преглед

 

 

 

 

 

 

ЗАПАЗИ ЧАС ЗА ГТП