„Автотест 2000“ стартира нов курс за ADR консултанти по безопасността!

Ако искате да станете консултант по безопасността, не се колебайте! Местата са ограничени!

 

Какво е ADR консултант по безопасността?

 

Всички химически предприятия и транспортни фирми, занимаващи се с превоз на опасни товари по шосе задължително трябва да имат назначен един или повече (до 3) квалифицирани консултанта по безопасността при превоз на опасни товари.

Консултантът по безопасността:

1. Съдейства за предотвратяване и избягване на рискове и опасности при превоз, товарене и разтоварване на опасни товари
2. Контролира спазването на изискванията за превоза на съответния опасен товар
3. Консултира служителите на предприятието при дейностите, свързани с превоза на опасни товари
4. Подготвя годишен доклад до ръководителя на предприятието относно дейността на предприятието по отношение на превоза на опасни товари.

За целта, консултантът трябва да притежава сертификат след проведен курс и успешно взет изпит.

 

Обучение на ADR консултанти по безопасността

 

“Авто Тест 2000” стартира нов курс за обучение на ADR консултанти по безопасността на 11.12.2017г (понеделник) до 20.12.2017г (сряда) включително. Курсът ще се проведе на територията на фирма „Автотест 2000“ на адрес: гр.Бургас, ул. „Одрин“ N53.

Цената на курса е 600лв с включени учебници за всички модули!

Модули, включени в обучението за ADR консултанти:

1. "Общи теми"
2. "Клас 1"
3. "Клас 2"
4. "Клас 7"
5. "Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9"
6. "Товари с номер по ООН: 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационно гориво с номер по ООН: 1268 или 1863"

 

Изпит

 

Изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и за удължаване срока на удостоверението се провеждат веднъж месечно в изпитния център на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в гр.София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ N5.

Изпитът се състои от две части:

1. Тест с въпроси с вписване на отговор (отворени въпроси);
2. Решаване на казуси.

 

За повече информация и записване:

инж.Красимир Стоянов - 0877577886

ЗАПАЗИ ЧАС ЗА ГТП