Психологическа лаборатория
"Авто Тест 2000"

 


В психологическата лаборатория на "Авто Тест 2000" разполагаме с изцяло оборудвана апаратура за провеждането на психотест за шофьори.

Психологическото изследване има за цел да определи психологическата годност на водачите или кандидат водачите да управляват моторно превозно средство, без да създават опасност за движението от допускане на ПТП.

В резултат от психологическото изследване се издава документ, валиден 3 години, който удостоверява психологическото състояние и годността на лицето да управлява безопасно МПС.
 

На психотест подлежат:

•        Всички кандидати за категории C, D, C1, D1 както и Ттб и Ттм.

•        Всички шофьори на такси;

•        Всички професионални шофьори на МПС, извършващи обществен превоз на пътници или товари.

Психотест се изисква и за повторно придобиване на правоспособност при отнети контролни точки или при временно отнемане на шофьорската книжка.

 

Психологическият тест протича в 4 части:

1.       Решаване на индивидуален писмен тест за определено време. Въпросите и методиките в теста установяват личностните и познавателните качества на кандидата;

2.       Попълване на въпросник (време не се засича);

3.       Индивидуален практически тест на апарат детерминатор – изследват се бързината, координацията и психомоторните качества на кандидата;

4.       Индивидуален разговор с нашия психолог.


Кандидатите получават инструкции за всеки етап от психологическото изследване.


Оценката от психотеста се базира на съответствието с изискванията и съпоставката между индивидуалните резултати и статистическите норми.

Всяко психологическо изследване приключва със заключение
за психологическата годност на претендента.

При успешно приключване на психотеста на кандидата се издава удостоверение веднага.

При неуспешно прикючване документ не се издава. В такъв случай изследваният кандидат подлежи на повторен психотест в рамките на 6 месеца от предходния, в същата психолаборатория.
 

Психотестовете се провеждат всеки работен ден в сградата на фирмата на адрес: гр.Бургас, ул. "Одрин" №53

от Понеделник до Петък
 от 8:30 до 16:30 часа.


Ценоразпис:

Психотест за шофьори – 90.00 лв. + 10 лв. талон
Психотест за шофьори, лишени от правоуправление на МПС – 110.00 лв. + 10 лв. талон


За записване:

0879839154 - психолог Петя Пеева

Записването може да стане на посочения телефон с 3 имена и ЕГН.


* В деня на изследването кандидатът трябва да носи копия на шофьорската си книжка и контролния талон, както и своята лична карта за сверяване на данните.

**Лишените от правоуправление на МПС трябва да носят допълнително и копие на удостоверението от КАТ, че наказанието е изтекло, както и копие на присъдата.

 

ЗАПАЗИ ЧАС ЗА ГТП