Специализирани технически прегледи по ADR

 

Фирма „Авто Тест 2000“ ООД е лицензирана за извършване на специализирани технически прегледи на превозни средства, превозващи определени опасни товари по шосе (ADR) – EX II, EX III, AT, OX, FL. Фирмата разполага с високо технологична изпитателна площадка за тест на цистерни. Прегледите се извършват от високо квалифицирани кадри, акредитирани от Изпълнителна агенция "Автомобилна админстрация" с индивидуални печати. В процеса на работа се съблюдават изискванията на всички национални и международни норми.

 

 

Нужни документи:

 

 • Свидетелство за регистрация - части 1 и 2 в оригинал; може да бъде представено ясно и четливо копие на част 1 на свидетелството за регистрация;
 • Документ от съответния контролен орган за техническата изправност на монтираното съоръжение - за специалните автомобили (автокранове, циментовози, подвижни стълби и др.);
 • Документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на периодичния преглед на ППС или документ, че са освободени от данък съгласно чл. 58 от Закона за местните данъци и такси;
 • Документ за самоличност на лицето представящо ППС на преглед;
 • Сертификат за съответствие на ППС с техническите норми и изисквания за безопасност и сигурност, издаден от производителя или негов упълномощен представител в Република България - представя се за издаване и заверка на сертификат по чл. 34, ал. 1;
 • Предишен сертификат по чл. 34, ал. 1, ако има такъв - представя се за издаване на нов сертификат.
 • Документация за съответствие на ППС с изискванията на част 9 на ADR;
 • удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари - представя се, когато не е издадено от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", а от друг компетентен орган по ADR;
 • Декларация от производителя на ППС за действието на износоустойчивата спирачна система, когато такава се изисква;

  За цистерните:
   
 • Регистров документ на цистерната съгласно т. 1.2.1 на ADR;
 • Сертификат за извършен периодичен преглед на транспортируемото оборудване под налягане, използвани за превоз на газове от клас 2 по ADR и на вещества с ООН № 1051, 1052 и 1790 от ADR
   

 

Технически специалисти (инспектори):

Инж. Димитър Мудев - тел. 0879839157

Работно време:

От Понеделник до Петък – от 08.00 до 18.00 часа

Събота – от 08.30 до 15.00 часа

Неделя – почивен ден

Ценоразпис:

Тип операция

Цена с ДДС

1

Технически преглед на товарен автомобил

65 лв.

2

Технически преглед на товарно ремарке

55 лв.

3

Първоначален преглед – ADR на влекач

360 лв.

4

Първоначален преглед – ADR на автоцистерна

384 лв.

5

Първоначален преглед – ADR на полуремарке цистерна

360 лв.

6

Периодичен преглед – ADR на влекач

276 лв.

7

Периодичен преглед – ADR на автоцистерна

288 лв.

8

Периодичен преглед – ADR на полуремарке цистерна

276 лв.

9

Изпитание – водна проба на цистерна с вместимост до 10,000 л.

394 лв.

10

Изпитание – водна проба на цистерна с вместимост до 15,000 л.

294 лв.

11

Изпитание – водна проба на цистерна с вместимост до 25,000 л.

366 лв.

12

Изпитание – водна проба на цистерна с вместимост над 25,000 л.

450лв.

13

Кодиране на цистерна

 

 

 

ЗАПАЗИ ЧАС ЗА ГТП