Възстановяване на отнети контролни точки в "Авто Тест 2000" в гр. Бургас

 

С издаването му всяко свидетелство за правоуправление на МПС носи на притежателя си максималните 39 контролни точки, служещи за контрол на извършваните нарушения на ЗЗДпП. 

Отнети контролни точки могат да се възстановяват веднъж на всеки 12 месеца. Максималният размер е 13 (или 1/3) от първоначалните 39. Възстановяването се извършва след провеждане на задължителен курс за опресняване, представляващ присъствието на лекции по пътна безопасност. Курсът се провежда в сградата на "Авто Тест 2000", всяка събота от 10:00 часа. Времетраенето му е 6 учебни часа, а изпит не се полага.

За записването на курс трябва:
- Да имате 1 или повече контролни точки;
- Да са изминали 12 месеца или повече от предходното възстановяване на точки;
- Да представите лична карта и шофьорска книжка, както и контролен талон или заместващ го акт.

Контролните точки няма да Ви бъдат възстановени, ако имате неплатени наказателни постановления. След изплащане на задълженията и уведомяването на КАТ, точките се възстановяват.

Записването става в сградата на "Авто Тест 2000" на ул. "Одрин" 53, най-късно до 12:00 часа на предходния четвъртък.

 
Цена на курса – 100 лв.
 

За допълнителна информация:

          Петър Гергoв - 0884445405

Нарушения, за които се отнемат точки, можете да видите тук.

 

ЗАПАЗИ ЧАС ЗА ГТП