Резервирано

Очакваме Ви

Благодарим Ви, часът е запазен за линия 3.Бъдете в комплекса на АВТО ТЕСТ 2000, поне 10 минути преди записания час!

Носете със себе си слeдните документи:
1. Регистрационни талони на автомобилa - голям и малък (големият може да е копие);
2. Полица на валидна застраховка „Гражданска отговорност“;
3. Документи за самоличност на лицето предоставящо автомобила за преглед;
4.Старото удостоверение за техническа изправност на ппс
Не забравяйте, че превозното средство трябва да има платен годишен данък!

Авто Тест 2000
ЗАПАЗИ ЧАС ЗА ГТП